TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM THÔNG BÁO GIÁ MUA ĐIỆN MẶT TRỜI NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017, Quyết định số
02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư
hướng dẫn thực hiện của Bộ Công Thương về cơ chế khuyến khích phát triển
các hệ thống điện mặt trời tại Việt Nam giai đoạn từ ngày 01/6/2017 đến
30/6/2019.

Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng
Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Công Thương về cơ chế
khuyến khích phát triển các hệ thông điện mặt trời tại Việt Nam giai đoạn từ
ngày 01/7/2019 đến 31/12/2020;

Căn cứ Thông báo số 452/TB-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ áp dụng ngày
31/12/2020 là 01 USD =23.131 VNĐ;

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo giá mua điện từ các hệ thống điện
mặt trời mái nhà như sau:

~ Đổi với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có ngày vận hành thương mại
từ 01/6/2017 đến 30/6/2019: giá mua điện trong năm 2021 là 2.162 VNĐ/kWh
chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (tương đương 9,35 UScents/kWh).

– Đổi với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có ngày vận hành thương mại
từ 01/7/2019 đến 31/12/2020: giá mua điện trong năm 2021 là 1.938 VNĐ/KWh
chưa bao gồm thuê giá trị gia tăng (tương đương 8.38 USeents/kWH).

Tập đoàn thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện.

Đăng ký nhận tin
Đăng ký nhận những thông tin khuyến mãi mới nhất

CHIA SẺ NHU CẦU CỦA BẠN

Hãy liên hệ với chúng tôi mọi mong muốn của bạn sẽ được lắng nghe

GIẢI PHÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

SOLARVIETNHAT.VN - 0937125363

zalo

Call: 0937125363