Lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (19/4-25/4)

Theo Công ty Điện lực Bến Tre, khu phố 2,3,6,7 phường Phú Khương, khu phố 2,4 phường Phú Tân, ấp Phú Dân xã Phú Hưng bị cúp điện từ 7h00 đến 17h00 ngày 24-25/4/2021.

Dưới đây là lịch cúp điện Bến Tre tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện thành phố Bến Tre

Theo Công ty Điện lực TP Bến Tre:

Ngày Từ Đến Khu vực
24/04/2021 7:00 17:00 Khu phố 2,3,6,7 phường Phú Khương
25/04/2021 7:00 17:00 Khu phố 2,4 phường Phú Tân, ấp Phú Dân xã Phú Hưng
25/04/2021 7:00 17:00 Khu phố 4, khu phố Mỹ Tân phường 7
20/04/2021 7:00 17:00 Khu phố 1,2 Phường Phú Tân
25/04/2021 7:00 11:30 Xí nghiệp in Chiến Thắng
25/04/2021 13:00 17:00 Bưu điện Tỉnh Bến Tre(ngã tư Phú Khương)
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp 1 xã Sơn Đông
22/04/2021 7:00 17:00 Ấp 2,4 xã Sơn Đông
23/04/2021 7:00 17:00 Đường Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Chi Lăng, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Đống Đa, Hùng Vuơng phường An Hội, khu vực chợ phường 2
22/04/2021 7:00 17:00 Khu phố 1,2 phường Phú Tân
25/04/2021 11:00 14:00 Kho bạc Tỉnh
24/04/2021 13:00 17:00 Ấp An Thuận A, Mỹ An C xã Mỹ Thạnh An
19/04/2021 7:00 17:00 Ấp Phú Thành xã Phú Hưng; khu phố 4 phường 8
20/04/2021 7:00 17:00 Khu phố 1,2 Phường Phú Tân
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp Bình Công, Bình Thành, Phú Lợi xã Bình Phú
24/04/2021 7:00 11:30 TT khoa học và công nghệ Môi trường
24/04/2021 11:00 17:00 Khu phố 3 phường 3 cũ nay thuộc phường An Hội
25/04/2021 7:00 17:00 Ấp Mỹ An A xã Mỹ Thạnh An

Lịch cúp điện huyện Ba Tri

Theo Công ty Điện lực Ba Tri:

Ngày Từ Đến Khu vực
19/04/2021 7:00 17:00 Ấp Thạnh Hải xã Bảo Thuận huyện Ba Tri
19/04/2021 7:00 17:00 Ấp 5 xã Tân Xuân huyện Ba Tri
19/04/2021 7:00 17:00 Ấp 3 xã Mỹ Nhơn huyện Ba Tri
24/04/2021 7:00 17:00 Ấp 1 xã An Bình Tây huyện Ba Tri.
24/04/2021 7:00 17:00 Ấp Giồng Quí xã An Hòa Tây huyện Ba Tri.
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp Bến Bàu xã Mỹ Chánh huyện Ba Tri
24/04/2021 7:00 17:00 KP 1 thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri.
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp Bờ Bàu xã Mỹ Chánh huyện Ba Tri
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp 6 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri
22/04/2021 7:00 17:00 Ấp 9 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp 6 xã An Đức huyện Ba Tri
22/04/2021 7:00 17:00 Ấp 8 xã An Đức huyện Ba Tri

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Nam

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Nam:

Ngày Từ Đến Khu vực
25/04/2021 8:00 12:00 Trạm chuyên dùng khách hàng
20/04/2021 8:00 13:00 Trạm chuyên dùng khách hàng
22/04/2021 7:00 17:00 Ấp Tân Ngãi xã Tân Trung
24/04/2021 7:00 17:00 Ấp Bình Đông 2 xã Hương Mỹ
25/04/2021 13:00 17:00 Trạm chuyên dùng khách hàng

Lịch cúp điện huyện Bình Đại

Theo Công ty Điện lực Bình Đại:

Ngày Từ Đến Khu vực
20/04/2021 14:10 15:10 Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thanh Nhàn xã Định Trung
22/04/2021 14:10 15:10 Khách hàng NTCN Trần Văn Phối xã Bình Thới
24/04/2021 7:00 18:00 Ấp 3 xã Bình Thới
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp 4 xã Phú Vang
20/04/2021 10:20 11:20 Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Ánh Tuyết xã Định Trung
20/04/2021 13:00 14:00 Khách hàng NTCN Hồ Văn Thương xã Định Trung
20/04/2021 8:00 9:00 Khách hàng NTCN Nguyễn Hoàng Thanh xã Bình Thới
22/04/2021 10:20 11:20 Khách hàng NTCN Trần Văn Sơn xã Định Trung
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp 5 – 6 xã Thạnh Phước
20/04/2021 15:20 16:20 Khách hàng NTCN Đặng Hữu Quốc xã Phú Long
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp 2 xã Thới Lai
22/04/2021 13:00 14:00 Khách hàng NTCN Lê Văn Giàu xã Bình Thới
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp 4 xã Bình Thới
20/04/2021 9:10 10:10 Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Huệ xã Phú Long
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp Vinh Xương xã Vang Quới Đông
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp 2 xã Bình Thới
22/04/2021 15:20 16:20 Khách hàng NTCN Đàm Thị Ngân Tâm xã Bình Thới
19/04/2021 7:00 17:00 Ấp Tân Hưng xã Châu Hưng, ấp 1 – 3 – 5 xã Long Hòa
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp Việt Giữa xã Thới Lai
22/04/2021 9:10 10:10 Khách hàng NTCN Trần Văn Hải xã Định Trung
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp 2 xã Bình Thới
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp 2 xã Thới Lai
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp Bình Huề 1 – Mắc Miễu xã Đại Hòa Lộc
23/04/2021 9:30 11:30 Khách hàng NTCN Phạm Văn Mười xã Định Trung
22/04/2021 8:00 9:00 Khách hàng NTCN Trần Thanh Hải xã Bình Thới
24/04/2021 7:00 18:00
Ấp Bình Hòa Thị trấn Bình Đại, ấp 1 xã Bình Thới, Mắc Miễu xã Đại Hòa Lộc, ấp 1 xã Thạnh Trị

Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú

Theo Công ty Điện lực Thạnh Phú:

Ngày Từ Đến Khu vực
20/04/2021 7:30 17:00 Ấp Thạnh Lại xã Bình Thạnh.
22/04/2021 7:30 17:00 Ấp Thạnh Hải xã Thạnh Hải
23/04/2021 7:30 17:00 Ấp An Ninh – An Ninh B – An Hội A xã An Thuận, ấp An Ngãi xã An Thạnh.
19/04/2021 7:30 17:00 Ấp An Ngãi – An Thạnh xã An Thạnh
20/04/2021 7:30 17:00 Ấp An Ngãi – An Thạnh xã An Thạnh
22/04/2021 7:30 17:00 Ấp Quí Thuận A xã Hòa Lợi.
23/04/2021 7:30 17:00 Ấp An Hội B – An Điền xã An Thuận
20/04/2021 13:00 17:00 Ấp Thạnh Trị Hạ – Thạnh Trị Thượng xã Mỹ Hưng.
22/04/2021 13:00 17:00 Ấp Đại Thôn xã Thạnh Phong.

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Từ Đến Khu vực
20/04/2021 8:00 13:00 Ấp Khánh Hội Đông – Khánh Hội Tây xã Tiên Thủy, Phú Ngãi – Phước Hòa xã Phú An Hòa, ấp 1 xã Quới Sơn
18/04/2021 9:30 10:30 Trạm KH
22/04/2021 7:00 17:00 Ấp An Bình – Thuận Điền – Hòa Thanh xã An Hiệp
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp Khánh Hội Đông – Khánh Hội Tây xã Tiên Thủy, Phú Ngãi – Phước Hòa xã Phú An Hòa, ấp 1 xã Quới Sơn
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp 1 xã Tân Thạch, ấp An Bình –Thuận Điền xã An Hiệp
20/04/2021 9:30 16:00 Ấp Khánh Hội Đông – Khánh Hội Tây xã Tiên Thủy, Phú Ngãi – Phước Hòa xã Phú An Hòa, ấp 1 xã Quới Sơn
19/04/2021 13:00 16:00 Khu phố 4 Thị trấn Châu Thành; ấp An Phú – ấp 1 – 2 – 5 xã An Khánh, Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp 4 xã Tân Thạch
25/04/2021 7:00 17:00 Ấp An Hòa – Hòa Thanh xã An Hiệp
19/04/2021 8:00 11:00 Khu phố 4 Thị trấn Châu Thành; ấp An Phú – ấp 1 – 2 – 5 xã An Khánh, Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp 4 xã Tân Thạch
24/04/2021 7:00 17:00 Ấp Hòa Thanh xã An Hiệp, Mỹ Phú xã Tân Phú
19/04/2021 7:00 17:00 Khu phố 4 Thị trấn Châu Thành; ấp An Phú – ấp 1 – 2 – 5 xã An Khánh, Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp 4 xã Tân Thạch
20/04/2021 8:00 16:00 Ấp Khánh Hội Đông – Khánh Hội Tây xã Tiên Thủy, Phú Ngãi – Phước Hòa xã Phú An Hòa, ấp 1 xã Quới Sơn
22/04/2021 7:30 11:00 Trạm KH
18/04/2021 11:30 12:30 Trạm KH
20/04/2021 8:00 11:00 Ấp Khánh Hội Đông – Khánh Hội Tây xã Tiên Thủy, Phú Ngãi – Phước Hòa xã Phú An Hòa, ấp 1 xã Quới Sơn
18/04/2021 8:00 10:00 Trạm KH
19/04/2021 8:00 11:00 Khu phố 4 Thị trấn Châu Thành; ấp An Phú – ấp 1 – 2 – 5 xã An Khánh, Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp 4 xã Tân Thạch
24/04/2021 7:00 17:00 Ấp Hòa Thanh xã An Hiệp, ấp Mỹ Phú xã Tân Phú
25/04/2021 13:00 16:30 Trạm KH
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp 1 xã Tân Thạch, An Bình –Thuận Điền xã An Hiệp

Lịch cúp điện huyện Giồng Trôm

Theo Công ty Điện lực Giồng Trôm:

Ngày Từ Đến Khu vực
22/04/2021 8:00 17:00 Ấp Phú Thuận xã Châu Hòa
19/04/2021 8:00 17:00 Ấp 3 xã Thuận Điền
22/04/2021 8:00 17:00 Ấp Thới Hòa xã Châu Hòa
19/04/2021 8:00 17:00 Ấp 5 Thị Trấn
22/04/2021 8:00 17:00 Ấp 6 xã Châu Bình
23/04/2021 8:00 17:00 Ấp 5 xã Lương Hòa
19/04/2021 8:00 17:00 Ấp Bình Thuận xã Tân Thanh
22/04/2021 8:00 17:00 Ấp 4 xã Châu Bình
23/04/2021 8:00 17:00 Ấp Mỹ An xã Long Mỹ
19/04/2021 8:00 17:00 Ấp 4 xã Lương Phú
22/04/2021 8:00 17:00 Ấp 3 xã Tân Lợi Thạnh
19/04/2021 8:00 17:00 Ấp Bình Thuận xã Tân Thanh
22/04/2021 8:00 17:00 Ấp 7 xã Châu Bình
23/04/2021 8:00 17:00 Ấp 3 xã Lương Hòa
24/04/2021 8:00 17:00 Ấp 4 5 6 7 xã Lương Phú
22/04/2021 8:00 17:00 Ấp Phú Hòa xã Châu Hòa
22/04/2021 8:00 17:00 Ấp 1 xã Sơn Phú
19/04/2021 8:00 17:00 Ấp 2 xã Hưng Nhượng
20/04/2021 8:00 17:00 Ấp 2 xã Hưng Phong
22/04/2021 8:00 17:00 Ấp 5 Thị Trấn
23/04/2021 8:00 17:00 Ấp 7 xã Phước Long
24/04/2021 8:00 17:00 Ấp Lương Thuận xã Lương Quới, ấp Phú Thuận xã Châu Hòa

Lịch cúp điện huyện Chợ Lách

Theo Công ty Điện lực Chợ Lách:

Ngày Từ Đến Khu vực
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp Phú Hưng xã Hưng Khánh Trung B
23/04/2021 7:00 17:00 ẤpThanh Yên xã Tân Thiềng
22/04/2021 7:00 17:00 Ấp Đông Kinh xã Vĩnh Hòa,
22/04/2021 7:00 17:00 Ấp Phú Hiệp – Lân Bắc xã Phú Sơn
22/04/2021 7:00 17:00 Ấp Hòa 1 – Hòa 2 xã Vĩnh Hòa
22/04/2021 7:00 17:00 Ấp Hòa 1 – Hòa 2 xã Vĩnh Hòa
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp An Thạnh – An Quy – Quân An xã Long Thới
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp Phú Bình xã Vĩnh Bình
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp Tân Trung – Thanh Xuân xã Hưng Khánh Trung B
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp Phụng Đức B xã Phú Phụng
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp Phú Quới xã Vĩnh Hòa
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp Vĩnh Hiệp – Vĩnh Phú – Hòa Khánh xã Vĩnh Thành
19/04/2021 7:00 17:00 Ấp Đông Nam – Vĩnh Nam – Vĩnh Chính xã Vĩnh Thành
22/04/2021 7:00 17:00 Ấp Đông Nam – Vĩnh Nam xã Vĩnh Thành
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp Sơn Châu – Phụng Châu xã Sơn Định
19/04/2021 7:00 17:00 Ấp Cống – ấp Chợ xã Phú Phụng
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp An Thạnh – An Quy – Quân An xã Long Thới
24/04/2021 7:00 17:00 Ấp Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp Phú Hưng xã Hưng Khánh Trung B
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp Bình Thanh – Bình An xã Hòa Nghĩa
19/04/2021 7:00 17:00 Ấp Cống – ấp Chợ xã Phú Phụng

Lịch cúp điện Mỏ Cày Bắc

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Bắc:

Ngày Từ Đến Khu vực
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp Thanh Sơn 1, 2 xã Thanh Tân
19/04/2021 7:00 17:00 Ấp Phước Trung xã Phước Mỹ Trung, Tân Lợi xã Tân Phú Tây,
19/04/2021 7:00 17:00 Ấp Phú Thuận xã Phú Mỹ
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp Phước Hậu xã Phước Mỹ Trung
24/04/2021 7:00 17:00 Ấp Thanh Xuân 4, xã Thanh Tân
25/04/2021 7:00 17:00 Ấp ân Hưng xã Hưng Khánh Trung A
24/04/2021 7:00 17:00 Ấp Thành Hóa 1 xã Tân Thanh Bình
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp Phước Hậu xã Phước Mỹ Trung
22/04/2021 7:00 17:00 Ấp Ông Thung xã Thạnh Ngãi
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp Tân Thông 1 xã Thanh Tân
25/04/2021 7:00 17:00 Ấp Giồng Nâu xã Nhuận Phú Tân
23/04/2021 7:00 17:00 Ấp Trung Xuân xã Nhuận Phú Tân
22/04/2021 7:00 17:00 Ấp Thanh Sơn 1 xã Thanh Tân
20/04/2021 7:00 17:00 Ấp Tân Long 2 xã Tân Thành Bình

Lịch cúp điện theo kế hoạch và cúp điện khẩn cấp đều có thông báo trên website:  pcbentre.evnspc.vn. Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Các công ty điện lực khác trên địa bàn Bến Tre chưa có lịch cúp điện hôm nay. Người dân có thể cập nhật lịch cúp điện Bến Tre tại đây: Lịch cúp điện Bến Tre

Đăng ký nhận tin
Đăng ký nhận những thông tin khuyến mãi mới nhất

CHIA SẺ NHU CẦU CỦA BẠN

Hãy liên hệ với chúng tôi mọi mong muốn của bạn sẽ được lắng nghe

GIẢI PHÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

SOLARVIETNHAT.VN - 0937125363

zalo

Call: 0937125363